Onze waarden

De kern van al onze activiteiten wordt gevormd door de essentiële waarden van ons merk SULO.

Kwaliteit

Met bewezen betrouwbaarheid gaan we verder dan normen en richten we ons op details die de cirkel sluiten.

Innovatie

Met gecombineerde creativiteit creëren we slimme oplossingen om afval te verzamelen voordat het onze planeet vervuilt.

Duurzaamheid

Wij gaan actief de uitdagingen aan om een duurzamere toekomst voor onszelf en toekomstige generaties te creëren.

DUURZAME ONTWIKKELING

Gesloten kringloopoplossingen zijn van cruciaal belang als het erom gaat verantwoordelijk met ons milieu om te gaan. Onze visie is om het gebruik van fossiele grondstoffen tot een minimum te beperken. Om dit te bereiken, vertrouwen wij consequent op innovatieve productieprocessen, efficiënte productgeometrie en recycleerbare materialen. Het succes van SULO's Circular ECO duurzaamheidsproces wordt weerspiegeld in onderscheidingen zoals het Blue Angel eco-label in Duitsland en de AFAQ certificering voor exemplarische circulaire economie in Frankrijk.

Sociale verantwoordelijkheid

De mensen in ons bedrijf zijn ons meest waardevolle bezit. Elke werknemer beschikt over de deskundigheid, vaardigheden en energie om oplossingen te bieden voor de eisen en behoeften van onze klanten. De SULO Groep zet zich in voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: Fatsoenlijk werk en economische groei, gendergelijkheid en gezondheid en welzijn.

We zijn hier voor jou!

Contacteer ons
alt : External Link