Beheer en opvolging van afval

Organiseer toegangsrechten en controle over uw containers

De toegangscontrole is een elektronisch systeem dat het openen van de trommel van een (ondergronds of halfondergronds) systeem waarin gebruikers hun afvalzakken kunnen deponeren, toestaat of verbiedt. Het bestaat uit een beschermde elektronische box die in het ondergrondse systeem wordt geplaatst.
SmartSULO Access communiceert autonoom (via GPRS). Het gebruik van GPRS maakt menselijke tussenkomst overbodig en maakt automatische, snelle en veilige overdracht van informatie mogelijk.

Controle en opvolging van afval

Badge-en kaartherkenning

Toegangsbevoegdheid op vertoon van een badge. Badge-/kaartherkenning

Beheer van machtigingen

Autorisatie op afstand met een muisklik. U kunt de toegang tot containers op afstand toestaan of weigeren via ons SmartSULO Platform.

Identificatie en controle van uw containers

Uw containers worden geïdentificeerd met een RFID-chip. Een lezer wordt geïntegreerd in uw ondergronds of half-ondergronds netwerk.

Registratie van toegangen en beperkingen

Openen en sluiten wordt geregistreerd en van een tijdsmerk voorzien.

Toezicht

Met behulp van de opgeslagen gegevens kunt u de ontwikkeling en de vullingsgraad van uw containers volgen.

Geschikt voor afvalverwijdering tegen betaling

Door de toegang en de sluiting te traceren, kunt u de stortingen van gebruikers van restafval/huishoudelijk afval gemakkelijk registreren overeenkomstig de voorschriften van de verschuldigde heffing. Gebruikersgegevens worden opgeslagen in een beveiligd datacentrum en worden bewaard en beschermd in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Hoe werkt het

Beheer toegangsrechten en controle over uw containers

1

U beslist over de toegangsrechten

U registreert de toegangen en configureert uw instellingen. U beheert de toegangscontroles via de SmartSULO Platform-oplossing.

2

Wij bewaren en beveiligen uw instellingen

Uw instellingen worden opgeslagen en doorgestuurd naar de toegangscontrole

3

Een gebruiker houdt zijn badge voor de toegangslezer

Als u de gebruiker toegangsrechten hebt gegeven, kan deze de klep van het systeem openen, zoniet wordt hem de toegang geweigerd. Er verschijnt dan een bericht op de toegangscontrole.

4

De klep van de trommel gaat open. De gebruiker kan zijn afval erin gooien

De informatie over zijn storting (datum, tijdstip, nummer van de badge) wordt overgebracht naar onze beveiligde servers.

5

U kunt de toegangs-en vergrendelingsgegevens bekijken

De informatie uit dit geheugen kan worden bekeken op het SmartSULO-platform.

alt : External Link