Samen de cirkel sluiten

Naast de doelstellingen op groepsniveau hebben we samen met het SKAO enkele lokale targets gezet.
We gaan voor  CO2 niveau 3 op de SKAO prestatieladder.

 

Belangrijkste resultaten 2023:

Naast het volledige energiebeoordelingsrapport 2023 kunnen jullie ook het actieplan 2024 downloaden.

 

Diesel

Er is een duidelijke reductie waarneembaar in de CO2 uitstoot dat veroorzaakt werd door dieselvoertuigen.

Zo was er een reductie waarneembaar van 17%. Een deel van deze reductie (8%) vloeit voort uit de milieudoelstelling van 2023 waarbij er een elektrificering van het wagenpark werd nagestreefd. Aangezien deze elektrificering momenteel enkel mogelijk is bij personenvoertuigen, die onder categorie ‘andere’ vallen, is er een daling waarneembaar in hun aandeel in de totale CO2 uitstoot via voertuigen:

 

 

 

Elektrische voertuigen

Omwille van de doelstelling van 2023 is er een stijging (98%) waarneembaar in de CO2 uitstoot dat voorkomt uit de elektrische voertuigen. Deze stijging is logisch en ligt in lijn met de verwachtingen.
Dit ervaart SULO als positief omdat deze beperkte stijging in de plaats komt van de reductie bij de voertuigen die op fosiele brandstof rijden.

Verwarming sites (gas)

Conform de doelstelling van 2023 slaagde SULO er in om 50% minder gas te verbruiken, in Ninove, om de kantoren te verwarmen. Ze legde de focus op de site te Ninove omdat deze site verantwoordelijk was voor 52% van het totale gasverbruik. Reductie in 2023: 20%

 

 

 

 

 

 

Elektriciteitsverbruik sites

In 2023 koos SULO ervoor om zijn grootste site te verwarmen met elektriciteit in plaats van gas. Om het elektriciteitsverbruik toch laag te houden, werd er beslist om tegenmaatregelen te nemen. In de praktijk heeft dit zich als volgt vertaald:

 • Betere isolatie van het pand (muren, deuren en ramen)
 • Sensoren voor het licht (licht brandt enkel wanneer echt nodig)
 • Geen TL-lampen (enkel led)
 • Nieuwe verwarmingselementen (zuiniger)
 • ....

SULO wist een elektriciteitsreductie (18%) te behalen in 2023. Dit betekent dat het aandeel van Ninove fors daalt in de totale uitstoot via elektriciteitsconsumptie.

 

 

 

 

 

 

Targets 2024:

 • Reductie dieselverbruik voertuigen met 7%
 • Reductie electriciteitsverbruik met 11%
 • Reductie gasverbruik met 25%
 • Reductie tot 375t CO2 uitstoot

 

 

Target 2030:

  • Reductie tot 250t CO2 uitstoot

 

 

 

 

 

 

 

 

Let's close the loop together:

Circulariteit en Sustainability zijn geen holle begrippen binnen de SULO groep.
Wisten jullie dat onze plastic containers voor 85% uit gerecycleerd materiaal bestaan en dat we verleden jaar 315 ton oude rolcontainers hebben omgevormd tot nieuwe?

meer info in onze nieuwe CSR: https://lnkd.in/esujc9tv

 

Niets gaat verloren - recycling in twee cycli

CITYContainer®-containers van 100% gerecycleerde grondstof zijn gemaakt van minstens 60% flessen en verpakkingen en 40% van afgedankte oude containers en industrieel HDPE-afval zoals pallets en dergelijke.

alt : External Link