Mobiele en webtoepassingen

Mobiele en weboplossingen voor een intelligent afvalbeheer

SmartSULO Apps geven U toegang tot gegevens over uw voorraad, gebruikersdatabase, ophaalgegevens, geplande/ uitgevoerde ritten.
Vereenvoudigde toegang tot de gegevens maakt een snelle controle en voortdurende aanpassing van diensten en producten met precisie mogelijk.

SmartSULO Apps

SmartSulo Apps is een modulair aanbod waarmee u uw apparaten, het bijhouden van gebruikersverzoeken, inzamelingsgegevens, toegangscontroles en op kosten gebaseerde tarifering kunt beheren.

 • Een eigen platform voor intelligent afvalbeheer
 • Een krachtig instrument voor toezicht en ondersteuning van de doelstellingen
 • Een toegang via een standaard webbrowser en een toepassing die regelmatig door ons team van ontwikkelaars wordt bijgewerkt (verbeteringen, nieuwe functies...).
 • Transparantie en gegevensbeveiliging

SmartSULO Platform

De module voor het beheer van uw materiaal, gebruikers- en inzamelingsgegevens.
SmartSulo Platform is een modulair aanbod waarmee u uw materiaal kunt beheren, gebruikersverzoeken, inzamelingsgegevens, toegangscontroles en de op stimulans gebaseerde vergoeding kunt bijhouden.

SmartSULO FleetManager

Met SmartSULO FleetManager kunt u de activiteiten van uw wagenpark in real-time volgen en het afvalbeheer optimaliseren. SmartSULO FleetManager, gekoppeld aan het Smart SULO Platform, maakt een 360° overzicht mogelijk, van gebruiker tot inzameling.

SmartSULO Services

SmartSULO Services is de oplossing voor het creëren, volgen en beheren van de activiteiten in het veld. De SmartSULO Services applicatie vergemakkelijkt en beveiligt het informatiemanagement, door teams in staat te stellen hun service orders aan te maken, te beheren en te bevestigen.

SmartSULO Citizen

SmartSULO Citizen is de oplossingwaarmee bewoners hun inzamelingsgegevens en informatie over afvalinzameling en -ophaling in hun gemeenschap/gebied kunnen bekijken.

SmartSULO Driver en SmartSULO Nav

Speciale apps voor bestuurders beschikbaar in de cabine op tablets om inzamelingen te volgen en navigatie te gebruiken.

SmartSULO Platform

De module voor het beheer van uw materiaal, gebruikers- en inzamelingsgegevens.

SmartSulo Platform is een modulair aanbod waarmee u uw materiaal, het bijhouden van gebruikersverzoeken, inzamelingsgegevens, toegangscontroles en op stimulans gebaseerde vergoedingen kunt beheren.

° U krijgt toegang tot uw gegevens en beheert ze op een veilige manier via uw beveiligde klantenruimte.
° Uw gegevens worden veilig en vertrouwelijk gehost (in overeenstemming met GDPR).
° Uw afvalbeheer wordt vergemakkelijkt door toegang tot alle informatie, 360°, van vóór de inzameling tot de inzameling.
° U beschikt over de tools om de kosten van afvalbeheer beter en beter te beheersen.

 

 

Voertuigenbeheer

Gegevensverzameling

De vervuiler betaalt

Gebruikersdiensten

SmartSULO FleetManager

De module voor het beheer van uw apparatuur, gebruikers- en inzamelingsgegevens.

Met SULO FleetManager kunt u de activiteit van uw wagenpark in real-time volgen en het beheer van de inzameling optimaliseren. SULO FleetManager, gekoppeld met Smart SULO Platform, maakt een 360° overzicht mogelijk, van gebruiker tot de inzameling.

 • Tracking van de activiteit van het voertuig
 • Beheer van rondritten
 • Verzameling en beheer van omleidingen en signalisaties
 • Evidente en milieuvriendelijke prijsstelling

Voertuig bewaking

Rit beheer

Datavisualisatie

Rondritten

SmartSULO Services

De module voor het beheer van al uw werkzaamheden op het terrein

SmartSulo Services is een uitgebreid aanbod voor het beheer van veldactiviteiten en het monitoren van uw materieelpark.

 • Aanmaken van apparatuur ( afvalbakken, compostvaten...) in de database bij levering.
 • Aanmaken van service orders (levering, onderhoud...)
 • Beheer van de activiteiten in het veld
 • Beheer van het onderhoud
 • Indicatoren voor productiviteit en het volgen van serviceopdrachten

 

Interventie beheer

Uitrustings info

Servicebeheer

Onderhoudsbeheer

SmartSULO Citizen

Web toegang voor gebruikers en burgers

Om dichter bij de bewoners/gebruikers te komen, is SmartSULO Citizen de oplossing voor webtoegang waarmee bewoners hun inzamelingsgegevens en informatie over inzameling en afvalbeheer in hun gemeenschap/gebied kunnen bekijken.

Het SmartSULO burgerportaal is configureerbaar en kan op een beveiligde manier (gebruikersnaam/wachtwoord) worden bekeken via een webbrowser

Gegevensbeheer

Chat

Gegevensuitwisseling

Advies

SmartSULO Driver met
SmartSULO Nav

Een moderne, interactieve en intuïtieve toepassing voor uw bestuurder

SmartSULO Driver is de nieuwe tabletapplicatie in de bestuurderscabine waarmee de bestuurder de ophalingen achter de vrachtwagen kan volgen (geïdentificeerde/ongeïdentificeerde containers, foutmeldingen...).

SmartSULO Driver is het aanbod van toepassingen van SmartSULO ID. Het omvat de unieke combinatie van rekenkracht, betrouwbaarheid en intuïtieve communicatie-interfaces. SmartSULO Driver is uitbreidbaar en past zich aan de behoeften van uw bedrijf aan.

SmartSULO Nav is de navigatie- en rijhulpoptie voor SmartSULO Driver. Hiermee kunt u de ophaalinstructies direct tijdens het rijden weergeven, waardoor het ophaalproces eenvoudiger wordt.
Het beheert ook de vertrekken van de rondritten en stelt uw bestuurders in staat om terug te keren naar hun ophaalpunten.

Inzamelings info

Routewijzigingen

Beheer White & Black list

Chauffeur's opmerkingen

Telefonie & Berichtgeving

Error beheer

alt : External Link