Identificatie met RFID-Chips

Identificeer uw materiaal om uw inzamelproces te verbeteren

SULO biedt een breed gamma aan oplossingen die gebaseerd zijn op RFID-technologie en die voldoen aan de marktnormen (chips, stickers, sleutelhangers...).

De verschillende frequenties die we aanbieden, garanderen de best mogelijke aanpassing aan uw functionele behoeften (13,56 Mhz, 134,2 Khz, UHF ...) in overeenstemming met de EN14803-norm.

250.000.000.000

Verkochte

containers

25.000.000

Geïnstalleerde

chips

RFID-Chip-Identificatie als eerste stap in uw optimalisering

Identificeer de containers en bakken in uw wagenpark om gegevens te verzamelen en te gebruiken.

Als u containers uitrust met een RFID-chip, kunt u het materiaal afzonderlijk identificeren en de gegevens over de plaatsing, de inzameling en het onderhoud ervan bijhouden.
De gegevens worden verzameld en doorgegeven via de SULO identificatiesystemen, die kunnen worden geconfigureerd en toegankelijk zijn via onze toepassing SmartSULO Apps

Beheer collectieve machtigingen en verbeter uw dienstverlening

Elk apparaat met RFID-chips kan worden geïdentificeerd aan de hand van een uniek nummer dat aan uw gebruikersdatabase is gekoppeld.
De verzamelde gegevens zijn van het volgende type: tijd/dag van verzameling, GPS-positie, gewicht.... Deze identificatie en koppeling in de databank via dit unieke nummer maakt ook het beheer van de inzamelingsmachtigingen mogelijk (zwarte lijst, witte lijst...).

De identificatie van een inzameling is ook de eerste stap naar de invoering van een heffing (beheer en uitgifte van facturen via Smart Sulo City).

Beheer uw operationele activiteiten

SmartSULO apps is een applicatiepakket dat is ontwikkeld voor de behoeften van afvalinzamelingsbedrijven.
Het geeft u via het web toegang tot inzamelingsgegevens, lopende contracten, materiaal en de gebruikersdatabank.

Het SmartSulo apps-aanbod maakt het ook mogelijk :

° de visualisering van inzamelingsgegevens in real-time alsook in de historiek.
° het volgen van het wagenpark in real-time alsook in het verleden (per rit, per voertuig, per periode).
° uw vloot in real-time volgen en het beheer van de afvalinzameling optimaliseren.
° en vele andere functies...

 

Hoe werkt het

RFID-Chips

RFID-technologie maakt gebruik van radiogolven om gegevens vast te leggen en door te zenden zonder menselijke manipulatie.
Ons RFID-systeem bestaat uit een chip/label die op uw containers wordt aangebracht.
De chips worden door de lezer geïdentificeerd en de inzamelingsinformatie wordt via de databank aan de gebruiker gekoppeld. U heeft dan toegang tot al uw gegevens via het SmartSULO Digital Services platform.

3- Leeggemaakte container

2- Geïdentificeerde container

1- Container voor lediging

Inzamelingsproces

Dankzij RFID-technologie kan een chip gelezen en gekoppeld worden aan informatie over de unieke identificatiecode van de chip, die wordt opgeslagen in de databank van de bewoners.

Het uitlezen van een chip bij het ophalen van een container gebeurt in drie stappen:

  • De met de RFID-chip uitgeruste container wordt op de ophaalwagen achteraan
  • De RFID-chip wordt gelezen en bevestigd door de lezer op de containerlift
  • De container wordt geledigd en de inzamelingsinformatie wordt doorgegeven voor koppeling in de database met het unieke identificatienummer van de chip die overeenkomt met de verbruiker.

Fouten en afwijkingen vermijden

Tijdens een ophaalrit en in het geval dat het ophalen van containers zonder chip niet is toegestaan of de chip van een container op de zwarte lijst staat, blokkeert de vuilnisheffer zichzelf (blokkeringsmodus). In dat geval wordt het voorval geregistreerd en behoudt de bestuurder de mogelijkheid om de ophaling te forceren. De informatie dat een container op de zwarte lijst of een container zonder chip is opgehaald, wordt opgeslagen in de SmartSulo City-applicatie voor verificatie.

Identificatie met RFID-Chips

Flexibiliteit

Bij het identificeren van een rolcontainer wordt de chip in de daarvoor bestemde gleuf onder de kam van de container aangebracht, in overeenstemming met de EN840-norm.
Omdat de RFID-chip beschermd is, is hij bestand tegen vandalisme en is hij stevig.

Verscheidene frequenties

Wij bieden talrijke RFID-chipmodellen die de meest geschikte frequenties voor uw project vrijwaren.

Gemakkelijk te lezen

Met behulp van de op de containerlift geïnstalleerde lezer (SmartSULO ID) of met behulp van een handmatig RFID-chip uitleessysteem (SmartSULO reader), bedraagt het uitleespercentage van de informatie 99,9%.
De volledige SULO chips kunnen worden gelezen door alle RFID-lezers op de markt conform de EN14803 norm.

Controle over de inzameling

De etikettering van uw materiaal met RFID-chips vormt de basis voor de nauwkeurige identificatie van elke afzonderlijke container in uw gemeente en van de gegevens over de lediging ervan.

Uniek identificatienummer

Elke chip is bij uitlezing herkenbaar aan een gestandaardiseerde, unieke alfanumerieke identificatiecode.

Geschikt voor levering tegen betaling

Overeenkomstig de voorschriften van de verschuldigde heffing worden de vuilnisophaaldiensten van de gebruikers geregistreerd, gelokaliseerd en samengevat. De persoonsgegevens van gebruikers worden opgeslagen in een beveiligd datacentrum en bewaard en beschermd in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR).
alt : External Link