Individueel in elk opzicht

Voor ons straatmeubilairassortiment hebben wij een compleet en zorgeloos servicepakket ontwikkeld, dat dagelijks zijn waarde bewijst in duizenden gemeenten over de hele wereld. Onze ambitie is u geavanceerde serviceoplossingen te bieden die in elke fase betrouwbaar, efficiënt, duurzaam en economisch functioneren.

Onze service voor groot volume containers en CITYSPOT depotcontainers

De ongecompliceerde containers voor stationaire afvalinzameling genieten over de hele wereld grote populariteit. Met onze serviceteams coördineren wij de installatie van nieuwe containers direct vanaf de fabriek, het regelmatige onderhoud, de reiniging en het onderhoud van bestaande containers, alsmede de terugname en milieuvriendelijke recycling in het kader van de principes van onze kringloop van recycleerbare materialen. Gedurende de hele levenscyclus worden uw containers in topconditie gehouden door een op maat gemaakt servicepakket dat met u wordt afgestemd. Indien nodig reageren wij snel en flexibel op individuele wijzigings- en uitrustingsverzoeken, bijvoorbeeld met betrekking tot toegangsbeperkingen, fractie-identificatie of vulgraadmeting.

Onze service voor semi-ondergrondse systemen ICEBERGSEMI en ondergronds systeem ICEBERG

Reeds in de planningsfase ondersteunen wij u vanaf het zoeken naar een locatie tot en met de specificatie van de containertechniek. Tijdens de werking zorgt ons geautomatiseerde ledigings-, reinigings- en onderhoudsconcept ervoor dat de afvalverwijdering steeds vlot verloopt en voor u geen probleem vormt.

Samen alles netjes plannen

Vanaf het begin staan wij aan uw zijde wanneer de belangrijkste parameters worden verduidelijkt en gepland. Bij de keuze van een locatie zijn er criteria waarmee absoluut rekening moet worden gehouden en die ons gekwalificeerde SULO-team door en door kent. Na de keuze van de locatie komt het erop aan de techniek van de container te bepalen, de grootte en het type van uw halfondergronds of ondergronds systeem. U hebt misschien specifieke ideeën over wat uw systeem op uw locatie moet doen, welke afvalfracties en afvalhoeveelheden moeten worden verwijderd, wanneer en hoe.

Schoonmaken, onderhouden, herstellen in één wasbeurt

Voor regelmatige reiniging, onderhoud en reparatie hebben wij speciale voertuigen ontwikkeld die de opvangbakken in één keer kunnen ledigen en reinigen met hogedruk watersproeiers. Tegelijkertijd worden de betoncontainers gereinigd en zo nodig leeggepompt. Tijdens dit proces voert ons gekwalificeerde serviceteam alle noodzakelijke service- en herstelwerkzaamheden uit.

Softwaregestuurde, op verzoek te ledigen

De moderne SULO-niveaumeting met infraroodsensoren in de verzamelcontainer zorgt ervoor dat de containers nooit te vroeg of te laat worden geledigd. Het geeft een signaal aan het controlecentrum wanneer het niveau voor de volgende lediging is bereikt. Dit voorkomt op doeltreffende wijze zowel overvulling als leegloop. Meer informatie over opties voor digitale apparatuur zoals toegangscontrole vindt u hier.

Uw voordelen in een snelle vergelijking

  • Volledige planning van de keuze van de locatie tot de toepassing en het beheer van de bouwmaatregelen
  • All-round zorgeloze service incl. lediging, reiniging, onderhoud, herstellingen
  • Ruimtebesparend en duurzaam afvalverwijderingsconcept
  • Volledige transparantie van kosten en gegevens
  • Permanente toegankelijkheid en uitgebreide service
alt : External Link