SULO levert en installeert de juiste identificatie- en weegsystemen voor uw inzamelvoertuig. Met behulp van deze voertuiguitrusting wordt elke aangeboden en geledigde container geïdentificeerd en geregistreerd, met inbegrip van het overeenkomstige gewicht. Realtime inzameling en routeoptimalisatie zijn ook mogelijk. Wij bieden u een oplossing op maat voor elk type inzamelvoertuig.

Gegevensregistratie via de geïntegreerde hardware van het voertuig creëert een nieuwe dimensie in het beheer en de optimalisering van afvalinzameling. U krijgt nauwkeurige routegegevens en demonstreert de ledigingsprocessen. Dit is op zich een belangrijke stap om de efficiëntie van de afvalinzameling meetbaar te maken en verbeteringen op lange termijn mogelijk te maken.

De identificatiemodule, die de in de container ingebouwde RFID-chip leest, is in de achterkant van de inzamelwagen ingebouwd en registreert automatisch alle gegevens tijdens de rit. Deze gegevens kunnen in real time worden bekeken of via de geschiedenis van elke rit op onze onlinesoftware. Momenteel zijn wereldwijd ongeveer 2500 voertuigen uitgerust met SULO-boordsystemen.

De identificatiemodule die de RFID-chip op de container leest, is aan de achterkant van het inzamelvoertuig bevestigd en registreert automatisch alle gegevens tijdens de inzameling. De gegevens kunnen in real time of als historie worden bekeken. Ongeveer 2.500 voertuigen wereldwijd zijn nu uitgerust met het SULO identificatiesysteem. Het identificatieproces van de containers kan worden gekoppeld aan de weegsysteemtechnologie, zodat de hoeveelheid afval in elke container kan worden getraceerd en geregistreerd en kan worden gebruikt als basis voor de individuele facturering voor elk huishouden. De module in de voertuigcabine is de interface voor GPS-gegevensverzameling, routeweergave en wagenparkbeheer.

Uw belangrijkste voordelen

  • Automatisch lezen van de RFID-chip van de container
  • Real-time monitoring van de activiteiten van uw inzamelvoertuigen: afvalinzamelingsproces, geolokalisatie, enz.
  • Verzamelen van gebeurtenissen onderweg (beschadigde containers die onderhoud behoeven, sorteerfouten, enz.)
  • Gegevens voor de validering van inzamelroutes en duidelijk gedocumenteerde ledigingsprocedures
  • Gegevens voor individuele facturering aan de burger
  • Gegevensbescherming door overdracht naar een beveiligd platform dat de verzamelde informatie beschikbaar maakt
  • Beheer van gegevensverzameling
alt : External Link