Toewijding aan veiligheid

SULO is een verantwoordelijk bedrijf waar veiligheid een topprioriteit is. Vanaf een zeer vroeg stadium hebben geselecteerde teams systematisch de veiligheid van alle productievestigingen aangepakt en de invoering van een gezondheids- en veiligheidsbeheerssysteem gecoördineerd. Het doel was en is nog steeds een cultuur van levend risicobeheer tot stand te brengen om het aantal ongevallen te verminderen en de naleving van de wet te vergemakkelijken en tegelijk de prestaties te verbeteren.

Veiligheid is de norm - gedocumenteerd door ISO 45001 op groepsniveau.

Eén van de belangrijkste mijlpalen om de veiligheid van alle SULO-werknemers te garanderen is het arbeidsveiligheidsbeheerssysteem ISO, waardoor het gevoel voor het onderwerp arbeidsveiligheid op alle niveaus voortdurend wordt aangescherpt. Door een voortdurende dialoog aan te gaan over actuele veiligheidskwesties en door duidelijke, transparante verbintenissen aan te gaan, kunnen risico's in een vroeg stadium worden opgespoord en ongevallen worden vermeden. Een positief neveneffect van een aanzienlijke vermindering van ongevallen, ziekteverzuim en schade is het vermijden van de daarmee gepaard gaande kosten. Voor SULO Benelux hebben we ons VCA** behaald. VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), en is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee wij als dienstverlenend bedrijf, structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op ons VGM-beheersysteem.

Systematische ontwikkeling van onze veiligheidscultuur: SULO Safety

Naast de ISO-implementatie hebben wij onszelf ambitieuze interne doelstellingen opgelegd met ons eigen TOP SAFETY-programma:

  • Strategie van nul ongevallen, d.w.z. geen ernstige ongevallen meer op het werk
  • Voortdurend minder arbeidsongevallen in het algemeen
  • Regelmatig gebruik van opleidingsmodules om mensen bewuster te maken van preventievraagstukken en efficiënte veiligheidsinspecties
  • Een Wereld Veiligheidsdag instellen om mensen ervan bewust te maken dat de juiste gebaren en attitudes essentieel zijn om ongevallen of ziekte te voorkomen, niet alleen op het werk maar ook in het privé-leven.

We zijn hier voor jou!

Contacteer ons
alt : External Link