SULO heeft op 11 januari de INOVIM Groep overgenomen. In de afgelopen jaren hebben beide bedrijven zich
onderscheiden als innovatieve dienstverleners voor de afvalverwerkingsindustrie en als sterke partners voor de
recyclingindustrie op de Benelux-markt. Op basis van dit nieuwe partnership kunnen de partijen, met al hun producten
en diensten, een zeer compleet assortiment afvalinzamelapparatuur aan de markt aanbieden. Door gebruik te maken
van elkaars kennis en expertise zullen de posities in de markt verder worden versterkt. De bedrijven van SULO en
INOVIM zullen naast elkaar blijven opereren.

 

De INOVIM Groep is opgericht in 1998 en biedt diensten aan rond containerdistributie, toegangscontrole en onderhoud
van verzamelcontainers, alsmede software- en hardwareoplossingen voor afvalverwerkingsbedrijven, afvalverwerking
inclusief verzamelcontainers. SULO staat vooral voor innovatieve inzamelcontainers boven en onder de grond, maar
brengt ook identificatie- en weegsystemen en softwareoplossingen op de markt en zorgt voor kwalitatieve
dienstverlening. De huidige transactie is een aanvulling op verschillende overnames die beide partners de afgelopen
jaren in de Benelux hebben gedaan.

 

Momenteel telt de INOVIM Groep, die D&C, Aloatec Ident Systems, Ecoxpress en TWS omvat, ongeveer 125 werknemers
op twee locaties in België en twee locaties in Nederland. De INOVIM Groep blijft een zelfstandig bedrijf, het
management bestaande uit Patrick Dierickx als CEO en Michel Joosten als Algemeen Directeur blijft aan boord en
belichaamt deze continuïteit. Natuurlijk zullen we gebruik maken van synergieën, in de eerste plaats in onze producten,
die in de juiste interactie nog meer waarde voor onze klanten kunnen opleveren op weg naar een meer circulaire
economie.

 

Binnen de wereldwijd actieve SULO-groep wint de Benelux-regio met deze transactie aanzienlijk aan belang, naast
Frankrijk, Duitsland, Spanje en de Scandinavische landen.