U bent hier:

Kwaliteit en duurzaamheid

Corporate

SULO onderscheidt zich door de zeer grote aandacht voor duurzaamheid.

Ongeveer € 15 miljoen investeert de Plastic Omnium Groep waartoe SULO behoort, jaarlijks in duurzaam ondernemen. Gezondheid, veiligheid op het werk en milieubescherming gelden als  belangrijkste aandachtspunten. Alle divisies, landen en bedrijven binnen de Plastic Omnium groep voeren een zelfde innovatief en duurzaam beleid.

Als wereldwijde marktleider weten wij alles van afvalinzamelproducten. Ook hoe deze op een verantwoorde manier geproduceerd kunnen worden. En gelukkig ook steeds vaker, moeten. Onze mogelijkheden voor duurzame productie van containers gaat veel verder dan de huidige eisen die hieraan worden gesteld. Op de pagina ‘duurzaam ondernemen’  kunt u verder lezen wat wij voor u kunnen betekenen.

Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij in onze branche een unieke koppositie innemen, daar waar het kwaliteit en duurzaamheid betreft. Want alles wat wij doen, gaat volgens het principe people, planet en profit. SULO draagt hiermee op eigen schaal bij aan oplossingen voor mondiale problemen als klimaatverandering en het schaarser worden van grondstoffen. Het belang van planet is het uitgangspunt van het SULO-milieubeleid. Dit belang mag nooit strijdig zijn met de belangen van people en profit. Anders gezegd: waar belangen elkaar kruisen, wegen de belangen van onze mensen en het voortbestaan van de SULO-organisatie even zwaar.

Ook is er zeer veel aandacht voor «Diversiteit en Gelijkheid van Kansen» en in het bijzonder het werk van mensen met een handicap. Via deze link kunt u het Engelstalige Sustainable Development document downloaden van de Plastic Omnium Groep.

KWALITEIT EN DUURZAAMHEID HEEFT U ZELF IN DE HAND