U bent hier:

Duurzaam inkopen

 

Duurzaam inkopen is voor ons een must. En niet alleen voor ons, ook voor u. Nederlandse gemeenten dienden in 2010 voor 75% duurzaam in te kopen en in 2015 zelfs voor 100%. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de aanbestedingen de komende jaren. Graag delen wij, als ervaren en betrokken partner, onze kennis en mogelijkheden hierover met u.

Hieronder vindt u als leidraad een aantal belangrijke voorwaarden van duurzaam inkopen:

  1. Een minicontainer moet zijn voorzien van het RAL GZ (of gelijkwaardig*) keurmerk. Hierdoor bent u gegarandeerd van een minimale levensduur van 10 jaar in combinatie met 2 wekelijkse ledigingen met EN-genormeerde en regulier onderhouden beladingssystemen.
  2. Alle onderdelen van de minicontainer dienen demonteerbaar te zijn ten behoeve van reparatie, vervanging of uitwisseling van onderdelen.
  3. Alle onderdelen dienen leverbaar te zijn gedurende de minimale levensduur (10 jaar) van de minicontainer.
  4. Het gebruik van HDPE-recyclaat is toegestaan, waarbij men echter moet blijven voldoen de kwaliteitseisen van het RAL-GZ 951/1.
  5. De productie van de minicontainers dient plaats te vinden in een ISO 14001 gecertificeerde productieomgeving.
  6. HDPE-minicontainers dienen, na het eerste verzoek van opdrachtgever, teruggenomen te worden na afdanking en voor 100% te worden hergebruikt. Eventuele aanwezige elektronica is van deze eis uitgezonderd.
  7. De geleverde minicontainers dienen te allen tijde te worden teruggenomen door de leverancier en er dient te worden aangetoond dat hergebruik van materialen uit de teruggenomen producten is gegarandeerd. Bij containers ouder dan 7 jaar geniet vermalen met hergebruik van het oude granulaat ivm de CO2 footprint de voorkeur. 
  8. Zowel holle als massieve assen mogen toegepast worden, waarbij deze binnen het kader van het RAL-GZ 951/1 blijven. Holle assen bevatten minder materiaal en genieten daarom de voorkeur.
  9. Het transport vindt plaats met vrachtwagens voorzien van Euro 5 motoren. Hoe meer producten in een vrachtwagen, hoe beter voor het milieu. Per volume dient er een overzicht te zijn van de maximale hoeveelheden per vrachtwagen. 
  10. Het uitzetten dient te geschieden door ervaren uitzetploegen op basis van een gedegen planning. Hierdoor worden optimale routes gereden, met een maximaal uitzet resultaat en wordt de uitstoot van CO2 beperkt.

*Onder gelijkwaardigheid van het RAL GZ-keurmerk wordt verstaan dat er documentatie kan worden overlegd van een onafhankelijk testinstituut, waaruit blijkt dat de containers de testen van het RAL GZ hebben doorstaan. Bovendien laat de opdrachtgever op een of meerdere onverwachte momenten containers uit de voor haar bestemde productie keuren conform de RAL GZ-eisen, door een onafhankelijk nader overeengekomen instituut. Zie ook de website van KLAIR.

 

Wat kan SULO mij bieden?

Op het gebied van duurzame inkoop van afvalcontainers speelt SULO een unieke rol. SULO kan u een totaalpakket leveren, van advies tot verkoop. Wij houden tijdens alle fasen van het inkoopproces rekening met zowel sociale als milieu-aspecten. Door een samenwerking tussen R&D en onze eigen transport onderneming Westfalia Intralog kunnen zeer hoge aantallen per transport worden aangeleverd. Voordelig voor het milieu en uw budget. Ook testen wij al onze 2- en 4-wielcontainers uitvoerig, zodat wij ze allemaal kunnen voorzien het RAL GZ-keurmerk. U krijgt zodoende gegarandeerd de allerhoogste kwaliteit.

En doordat wij veel meer bieden dan de minimale vereisten voor duurzaam inkopen, zijn wij een innovatieve en betrouwbare partner voor de lange termijn. Geheel volgens onze slogan: Kwaliteit heeft u zelf in de hand.

Wilt u met ons in gesprek over duurzaam inkopen? Neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers.

Duurzaam inkopen vanzelfsprekend Sulo

DUURZAAM INKOPEN, VANZELFSPREKEND SULO.